HellHaven - New Album Trailer (2017)

Uchylamy rąbka tajemnicy, muzycznej tajemnicy zespołu HellHaven :)
www.pronetmusic.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=tOREmtlErIs&t=hd 

hellhavennowa